Loading...
EN
Girişimci
Başvuru
Formu

Odak Alanlarımız

Değer Yaratacak Yatırımlar

TT Ventures olarak ana operasyonlarımızı destekleyecek, özgün teknolojiler geliştiren ve geniş kitlelere fayda sağlayabilecek şirketleri büyüterek ek değer yaratacak yatırımlara odaklanıyoruz.

5G Teknolojileri

5G teknolojilerini günlük hayatımıza adapte edecek, abonelerin birçok alandaki sorunlarının 5G çözümleri ile adreslenmesi.

Dijital Sağlık

Sağlık sektöründe dönüşüm ve dijitalleşmeyi sağlayacak ve geniş kitlelere sunulabilecek ürün ve servisler.

Enerji Çözümleri

Alternatif enerji üretimi, dağıtımı ve enerji kullanım davranışlarının yönetimine yönelik ürün ve servisler.

Dijital Eğitim

Eğitimde dönüşüm ve dijitalleşmeyi sağlayacak ve geniş kitlelere sunulabilecek ürün ve servisler.

SDN/NFV

Donanım bağımlılığını azaltan ve yazılım temelli esnek ve yeni teknolojilerin uygulanmasında kolaylık ve hız sağlayarak iletişim şebekelerinin dönüşümüne katkı sağlayan ürün ve servisler.

IOT / Akıllı Şehirler

Şehirler, otomobiller, evlerdeki elektronik cihazlar ve tarım, sağlık, endüstri gibi kritik sektörlere kadar bütün nesnelerin birbiri ile bağlantıda olmasına ve otomasyonlarına olanak tanıyan teknolojiler.

ICT Ürünleri

Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesine olanak sağlayan ve müşterilere zaman ve maddi kaynaklarında verimlilik kazandıran çözümler.

Dijital Çözümler

İnsanların ve önemli büyük sektörlerdeki ihtiyaçlara veya kritik sorunlara çözümler sunan dijital ürün ve servisler.

Yapay Zeka

Makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözüm üretmesini sağlayarak çözümler oluşturan zaman, emek, maddi kaynaklarda tasarruf ve verimlilik sağlayan çözümler.

Fırat Yaman Er
Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat Yaman Er, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuş ve ardından 2001 yılında Amerika’da San Francisco State Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Kariyerine 1997 yılında Doğan Holding’de başlamış olan Fırat Yaman Er, 2001 yılında Aria İletişim Hizmetleri’ne katılmış, özellikle Aria ve Aycell birleşme sürecinde aktif rol almıştır. Birleşme sonrası Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’de 2006 yılına kadar görevine devam etmiştir. 2008 yılında Oger Telecom’da İş Planlama Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. 2011 yılında ise Oger Telecom’da İş Planlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir.

Mayıs 2014’de ise Türk Telekom’da İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Fırat Yaman Er, Mart 2016-Aralık 2016 arasında Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı görevini de vekaleten yürütmüştür. Fırat Yaman Er Aralık 2016 tarihinden itibaren Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.