Loading...
EN
Girişimci
Başvuru
Formu

Yatırım Modelimiz

Ayni Sermaye

TT Ventures başlangıç ve orta kademedeki girişimlerin ana faaliyetlerini desteklemek ve büyüme için sermaye ihtiyacı olan girişimlerde değer artışı yaratmak için, söz konusu girişimlere hazırladığı özel bir metot ile doğrudan nakit ve / veya tercihen ayni sermaye şeklinde yatırımlar yapacaktır.

TT Ventures girişimlere sahibi olduğu ticari uzmanlık alanlarında çoğunlukla nakdi olmayan iç kaynaklarını kullandırarak daha çok ayni sermaye yatırımı yapmayı ve bu özel yatırım metodunu kullanarak girişimlere destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu sayede TT Ventures’ın kendi iç kaynakları ile girişimlere katkıda bulunması ve bunun karşılığında girişimlerle ayni sermaye değerlemelerini müzakere ederek katkıda bulunulan kaynakların belirlenecek değerlerine dayalı bir pay sahipliği elde etmesi amaçlanmaktadır.

Fırat Yaman Er
Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat Yaman Er, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuş ve ardından 2001 yılında Amerika’da San Francisco State Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Kariyerine 1997 yılında Doğan Holding’de başlamış olan Fırat Yaman Er, 2001 yılında Aria İletişim Hizmetleri’ne katılmış, özellikle Aria ve Aycell birleşme sürecinde aktif rol almıştır. Birleşme sonrası Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’de 2006 yılına kadar görevine devam etmiştir. 2008 yılında Oger Telecom’da İş Planlama Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. 2011 yılında ise Oger Telecom’da İş Planlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir.

Mayıs 2014’de ise Türk Telekom’da İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Fırat Yaman Er, Mart 2016-Aralık 2016 arasında Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı görevini de vekaleten yürütmüştür. Fırat Yaman Er Aralık 2016 tarihinden itibaren Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.